Stimulus: Svenska mediers naivitet och Obama dyrkan

10 februari 2009

Jag blir lite upprörd när jag läser svenska journalisters naiva artiklar om USA (naiviteten kan dock vara rent ideologisk, de ser endast det de vill se, har ideologiska skygglappar). Vidare blir jag förvånad över du referensen till Paul Krugman som Nobel pristagare och ekonomisk expert.

Paul Krugman är måhända expert inom allmän ekonomisk politik, han fick sitt Nobel pris för något helt annat. Svensk  media låter får Paul Krugman som en opolitisk, oberoende expert men när han uttalar sig gör han det som en mycket parti anstruket, ideologisk socialdemokrat. I USA kallad ”a very partisan left-liberal”. I USA ligger Paul Krugmans åsikter långt till vänster ut på det ekonomisk spektrumet, ungefär en amerikansk Lars Pålsson Syll. Svensk media får honom att låta mainstream, när han i själva verket är extrem. Vid genomgångar av Paul Krugmans opinions artiklar i New York Times och hans New York Times blogg som gjorts, så har det visat sig att han kraftigt går emot majoriteten av vad forskare säger, han går även emot vedertagen ekonomisk praktik. Paul Krugman tubbar på fakta, verkligheten för att vinna ideologiska poänger. Paul Krugman bör kallas vid sitt rätta namn, en ledande opinionsbildare och vänster ekonom. Hans åsikter blir dock inte mer legitima för att han är Nobelpristagare, faktiskt är det så att i mina ögon de blir mindre värda eftersom han vet bättre, han har fakta men förtiger eller döljer dessa. I historien har vi haft Nobelpristagare mycket duktiga sådan men med politiska åsikter rakt uppåt väggarna.

När det gäller Obama administrationens stimulans paketet så är det så att ingen vet vad som kommer att fungera. Om jag förstått det rätt så anser alla att detta är en unik siutation. Alltså finns det inget facit utan endast åsikter. Jag gillar inte när politiker eller journalister försöker ge sken av att åsikter är fakta. När det gäller stimulanspaketet så vet vi av den japanska erfarenheten att trots att Japanerna mångdubblade sitt budget underskott, den mest massiva stimulanspaketet i modern tid så misslyckades de kapitalt att stimulera ekonomin. Japanerna fick ett förlorat årtionde.

Det som Japanerna gjorde var en massiv stimulans av ekonomin vilken fallerade, varför tror då svensk media att denna massiva stimulans ska lyckas när inte Japanerna klarade av det? Roosevelts New Deal lyckades inte heller, de massiva stimulanser hade knappt någon inverkan på arbetslösheten, den gick ner från 25 % till 17 %, inga nya långsiktiga, verkliga jobb skapades, se Amity Shales The forgotten Man om myten om Franklin D. Roosevelts New Deal.

Det andra felet Japanerna gjorde var att de inte ingrepp tillräckligt aggressivt i bankerna. De tillät bankerna att behålla värderingen av tillgångarna, dvs de vägrade spräcka tillgångsbubblan och låta fastighetspriserna sjunka till botten. De kapitaliserade inte heller upp bankerna. Av den japanska läxan förstår vi att man inte ska ha massiva stimulanser av ekonomin men att tillgångsbubblan måste spräckas och att man behöver en bankakut som den svenska. Dvs vad TARP gör. Det som behövs är fullföljandet av TARPen samt förmodligen mer pengar men något massivt stimulanspaket behövs knappast. Det som behövs är dock en förstärkning av de sociala skyddsnäten, satsning på infrastruktur och forskning kring alternativa enerigkällor men vi talar då om ett par hundra miljarder inte tusentals miljarder i verkningslösa ideologiskt färgade reformer förklädda till stimulanspaket. Om Barack Obama och Demokratern vill ha massiva reformer får de ta det den normal lagstiftningsvägen samt finansiera dessa med skattehöjningar, inte via budgetunderskott, en evig statsskuld ökning.

Reblog this post [with Zemanta]
Annonser