De skötsamma får som vanligt betala för de som inte kan sköta sig, lösningen på USAs kreditkortsproblem

19 maj 2009

Det är skrämmande att så fort en liten minoritet inte kan sköta sig, oavsett om det gäller alkohol, droger, kreditkort skulder, skolgång så drabbas alltid de skötsamma. Det är 90/10 regeln, den verkar vara universell.

Lagstiftaren angriper inte problemet där det hör hemma, dvs försöker ändra de som har ett icke önskvärt beteende. Istället straffar man de 90 % skötsamma med ny hårdare regler som fördyrar och försvårar tillvaron. Inte nog med det notan för dessa nya regler och notan för att hjälpa de icke skötsamma 10 % hamnar på de skötsamma.

Vem är det som borde betala höga avgifter, höga räntor, höga skatter och drabbas av restriktioner? De som förorsaker skada eller de som sköter sig?

Från NY Times: Overhaul Likely for Credit Cards

Banks are expected to look at reviving annual fees, curtailing cash-back and other rewards programs and charging interest immediately on a purchase instead of allowing a grace period of weeks, according to bank officials and trade groups.

“It will be a different business,” said Edward L. Yingling, the chief executive of the American Bankers Association, which has been lobbying Congress for more lenient legislation on behalf of the nation’s biggest banks. “Those that manage their credit well will in some degree subsidize those that have credit problems.” [min kursiv]

Tack till 

Annonser

USA vs Europa och Sverige, 2-1

17 maj 2009

Jag kan rekommendera en mycket bra artikel om synen på USA och EU i allmänhet och Sverige och USA i synnerhet. Många vanföreställningar om Sveriges och Europas förträfflighet gentemot USA ställs helt på sitt huvud.

A narrower Atlantic, Prospect Magazine May 2009

Despite America’s move to the left under Obama, it’s still assumed that Europe and America are fundamentally different—in their economies, societies and values. But this is a myth

Den visar att i USA drabbas färre av kriminalitet än i Sverige. I USA tar den överst 1 % av inkomsttagarna 14 % av inkomsterna mot 6 % i Sverige i gengäld äger den översta procenten i Sverige dubbelt så mycket av den disponibla förmögen som den översta procenten i USA.

USA har färre fattiga än Sverige om vi bortser från relativ fattigdom. När det sedan kommer till generell fattigdom och sociala problem så ligger USA bättre till än nästan alla europeiska länder, om du räknar bort den etniska underklassen i USA, de svarta. Men i Europa och Sverige har vi nu fått en likadan etnisk underklass som uppvisar exakt samma mönster som i USA. Om 10-20 år kommer Sverige och sannolikt många länder inom EU ha mycket värre problem med sin etniska underklass än USA.

Amerikansk sjukvård täcker inte alla men amerikaner har trots det bättre överlevnad när det gäller svår a sjukdomar än Sverige lung-, kolon-, bröst- och prostatacancer. När det gäller diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt stroke ligger USA i ett EU genomsnitt.

Amerikanska pensioner är lägre än inom EU men den disponibla inkomsten för pensionärer är högre i USA än Sverige. USA lägger mer pengar än Sverige på utbildning, mer än alla utvecklade länder, USA har en lägre andel privatskolor än i Europa. Amerikaner läser och köper mer böcker. Har ett mycket mer välutvecklat allmänt bibliotekssystem.

När det gäller miljön så kör amerikaner mindre bil per capita än svenskar, USA sänkte sina utsläpp av koldioxid mellan 1990 och 2002 med 17 %. USAs Nationalparker skyddar dubbelt så stora områden som Nationalparker i Sverige. När det gäller religion är amerikanerna mer troende, de gör mer i kyrkan men européer men européer tror mer på övernaturliga fenomen, parapsykologi, reinkarnation mm än amerikaner även om man räknar in tron på en gud.

Amerikaner är mycket mer vetenskapsinriktade än européer trots att det finns kreationister i USA. Fler amerikaner än européer litar på staten.

Så de européer som älskar att hata det kapitalistisk USA och se det som en avbild bör nog titta djupare in i sitt eget öga. USA är i mångt och mycket bättre än Europa och i vissa fall tom. bättre än Sverige.


Fysikens lagar gäller för en teknikoptimist men defintivt för en teknikpessimist

16 maj 2009

Jag är en obotlig teknikoptimist som alltid har hävdat att mänsklighetens problem kan fixa med applikation av bättre vetande och användandet av vetenskapligt beprövade metoder.

Jag har även trott att problemen kring global uppvärmning skulle kunna komma att fixas om vi kunde utveckla mer effektiva solpaneler, effektivare kärnkraft och hitta en lösning så att fusions kraften kunde bli kommersiell. Jag glömde helt bort fysikens lagar.

Tim Harford, The Undercover Economist var inne på samma linje på sin blogg Switch to renewable energy? If only it were that simple. Han har läst en ny bok som kan laddas ner,  Sustainable Energy – Without the Hot Air:

Professor MacKay makes this point very simply by sidestepping the economics altogether. Technological progress and economic growth loosen the corset of cost-benefit analysis, but not the laws of physics. No matter how cheap and efficient solar collectors become, there is only so much solar power available per square metre of land. Hydroelectric energy is constrained by the quantity of rainfall and the height of reservoirs above sea level. The most perfectly designed windmill is
limited by the energy of the wind. It would barely be possible to make the numbers add up even if renewable energy generators were free
.Att förutse affärstransaktioner och politik

14 maj 2009

Jag hittade denna mycket intressanta video  via  inslag.se om Bruce Bueno de Mesquitas spelteoretiska modeller som med 90 % träffsäkerhet kan förutsäga komplexa politiska scenarier. Se denna mycket intressanta video där han presenterar sin anayls teknik. Inslag.se gör en mycket intresseant iaktagelse om denna video:

En festlig detalj är Bueno de Mesquitas beskrivning av den kunskap han får ut av sina intervjuer med policyexperter. ”It’s basic information that experts agree on and that you can even find in The Economist.”

Jupp.

Jag kan inte annat än hålla med men tycker det är synd att en sådan begåvad forskare kastar bort sin tid på att predicera politik när han istället borde ägna tiden åt att förbättra avtals- och  kontraktsförhandlingar.


Har USA slutat vara en rättstat, givit upp ”Rule of Law”?

13 maj 2009

Jag har alltid varit en mycket stor beundrare av den amerikanska konstitutionen, dess enkla tydlighet, men messt av allt har jag beundrat amerikanernas hårdnackade vidhållande av rättstatsprincipen, ”Rule of Law”, även när det kostat på. När massmärdare släpps fria pga av teknikaliteter, när kommunister och nazister tillåts predika revolution och massmord och när den den ekonomisk krisen är som störts har kontraktsrätten och avtalsrätten inte tubbats på.

Nu verkar rättstatsprincipen, ”Rule of Law” eroderas med full fart. Det började med George W Bush och hans massiva ingrepp i privatlivet, mot konstitutionen stridande telefonavlyssning, användandet av extremt hårda förhörsmetoder, inspärraandet av sk.   ”enemy combattants”  utan prövning.

Nu kommer spiken i kistan. Obamas administrationens uppförande i Chrysler konkursen har nu lett till ett åsidosättande av den mest fundamentala grunden i affärslivet, upprätthållande av ingångna avtal och åsidosättande av borgenärers prioritets ordning i en konkurs.

Todd Zwycki skriver i Wall Street Journal och detta gör mig mycket ledsen och extremt bekymrad. Rent av skräckslagen:

Chrysler and the Rule of Law-The Founders put the contracts clause in the Constitution for a reason.

The rule of law, not of men — an ideal tracing back to the ancient Greeks and well-known to our Founding Fathers — is the animating principle of the American experiment. While the rest of the world in 1787 was governed by the whims of kings and dukes, the U.S. Constitution was established to circumscribe arbitrary government power. It would do so by establishing clear rules, equally applied to the powerful and the weak.

Fleecing lenders to pay off politically powerful interests, or governmental threats to reputation and business from a failure to toe a political line? We might expect this behavior from a Hugo Chávez. But it would never happen here, right?

Until Chrysler.

The value of the rule of law is not merely a matter of economic efficiency. It also provides a bulwark against arbitrary governmental action taken at the behest of politically influential interests at the expense of the politically unpopular. The government’s threats and bare-knuckle tactics set an ominous precedent for the treatment of those considered insufficiently responsive to its desires. Certainly, holdout Chrysler creditors report that they felt little confidence that the White House would stop at informal strong-arming.

And what if the next time it is a politically unpopular business — such as a pharmaceutical company — that’s on the brink? Might the government force it to surrender a patent to get the White House’s agreement to get financing for the bankruptcy plan?

Tack till Volokh conspiracy


Uppdatering 15 maj, 2009Volokh conspiracy skriver

The Obama administration appears to have reminded Chrysler about the cost of accepting government bailouts: with federal funds comes federal control.

A report this week in Advertising Age said that Chrysler wanted to spend $134 million in advertising over the nine-week duration of its bankruptcy. But Mr. Obama’s auto-industry task force sliced that figure in half.Att förnya socialliberalismen? Del1. Ett utkast till ett neosocialliberalt manifesto

07 maj 2009

Terry Michaels syn på hur en socialliberal borde tänka i dagens samhälle.

Han skriver:

What’s the story behind today’s Democrat brand? I continue to be a partisan Democrat, but I’m not sure. I believe it’s something like: “Government isn’t all that bad; look at Social Security and Head Start. America isn’t always that good; we try to impose our will on a multi-cultural world. The marketplace is full of bad guys who need to be restrained, including their greed-driven political speech. Hey, we’re religious, too. And, not just equal opportunity for all, but re-distributive social justice entitlements for special “minority” victims, because, except for me and my friends, racism endures.”

Terry Michaels undrar då över vd som hittils varit gällande inom socialliberismen:

1. Centrist

2. Old time religion , offered by the economic policy reactionaries overly represented in the party’s congressional wing, preaches a return to an “old-time religion,” “complete-the-New-Deal” ideology.

That Fifties and Sixties battle cry might have made sense once. But it is mis-matched for today’s smarter voters, who want to make decisions from their homes, or at least their states.

Social welfare left-liberals often peddle a kind of middle-class neo-populism, a William Jennings Bryan appeal to folks with SUVs and satellite TV, with selective-memory imagery of the good life of the 1950s (again, see Bob Samuelson’s book.)

Sometimes they push class warfare, a version of which the ultra-ambitious John Edwards now seems to be selling as the self-appointed trial lawyer for the underclass.

Old-time religion seems to move (or at least receive lip service from) the Dupont Circle, K Street and AFL-CIO Washington-based wings of the base, but usually leaves the hinterland center cold. And the Beltway-based lefties have lost their nerve on non-interventionist foreign policy, so afraid of that “soft-on-defense” Cold War scarecrow the DLC neo-cons have been peddling for two decades that they allowed Bush’s elective war to commence without engaging any real debate.

So what is Terry Micheals suggestion. Become Jeffersionain liberals or as he in his libertarian Democrat Manifesto says;

We need a new story. Here’s a rough cut, a little more than can fit on a bumper sticker, assembled around the three fundamental issue frames of politics – economic, social, and foreign policy:

“Government: assure liberty by staying as far away as possible from our bank accounts, our bedrooms, and our bodies. Spread pluralistic democracy and free markets by example, understanding that neither can be planted by force on political real estate lacking indigenous cultivators for their growth. Restore the moral authority of mid-20th century “civil rights,” fashioning public policy around individuals, not tribal identity groups.”

Reblog this post [with Zemanta]

En blind leder en annan blind- Obamas Keynesianer mot Bush Keynesianer

01 maj 2009

De nästan ofattbara problem vi befinner oss i nu orsakades av Keynesianska och neoklassikak makroekonomiska teorier. Tron att genom att bara ratta spakarna och mikrojustera, knepa och kåpa i ekonomin kan du smidigt kyla en överhettad ekonomi eller hetta upp en recession. Båda neoklassisk och keynesianska ekonomiska teorin används som bas en rationell individ. Den neoklassiska tron på Homo Economicus på individuell nivå och den keynesianska, numera också beteendeekonomisk teori, tror på en rationell politiker, byråkrat, illusionen jag kallar Homo Illuminatus. Homo Illuminatus är en individ som är fri från alla fördomar, felaktiga beteenden och som känner alla människor tankar och känslor.

I själva verket är vi alla individer och vi alla beter oss, och om en individ inte beter sig rationellt hur kan dåen individ som är politiker, byråkrat förutsättas uppträda mer rationellt? Det är en illusion att som den neoklassisk teorin tro att individer alltid bete sig rationellt, men ett ännu större misstag är antagandet att individer alltid beter sig irrationellt. Individer i själva verket beter sig individer rationellt för det mesta, irrationellt beteende är sällsynt men det finns och orsakar problem.

Vi har sedan andra världskriget gång på gång fått känna av de svåra bieffekter som kommer av att försöka manipulera anpassa ekonomin.det har oftast lett till motsatsen till den avsedda effekten. Överhettning en redan het ekonomi och nedkylning av en redan deprimerad ekonomi. Faktum är att i USA sedan Bill Clinton har haft två typer av keynesianer, konservativa och progressiva. Det konservativa Keynesianerna har sänkt skatterna för att stimulera ekonomin, men inte minskat utgifterna samtidigt, George W. Bush. De progressiva Keynesianerna, som vi har nu, fokuserar på de offentliga utgifterna men har inget fokus på att sänka framtida underskott. De arbetar även med skattehöjningar.

Vi bevittnar Obamas nykeynesianer och beteendeekonomiska teoretiker kritiserar och hånar neoklassisk nationalekonomi. De uppfattar att den neoklassiska teorin har fört oss hit men vägrar att inse att den keynesianska ideologin är lika eller kanske ännu mer skyldig. Istället för ett moratorium på maipulation och fingrade i ekonomin har de återigen har för avsikt att införa den Upplyste Planeraren, den Homo Illuminatus. Hayek har redan förklarat att är omöjligt, att det inte finns någon enskild individ, byråkrat eller politiker som känner till alla preferenser över tiden för alla individer i alla samhällen.